BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
Call for the 23rd Khwarizmi International Award (KIA)
รายละเอียดข่าว :
ด้วย Mr. M.H. Entezari แจ้งว่าจะจัดพิธีมอบรางวัล Khwarizmi International Award ให้แก่ผู้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในสาขา Science & Technology จึงประสงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการสมัครเข้ารับรางวัล สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Khwarizmi@irost.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552
ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 18 สิงหาคม 2552
  << โครงการวิจัยปี 50
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved