BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2553 (JFY2010)
รายละเอียดข่าว :
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ตั้งแต่ปี 2521 และได้มีโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ให้แก่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS สำหรับปี 2553 (JFY 2010) วช. ได้กำหนดระยะเวลารับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนฯ ดังกล่าวดังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2552
ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 18 สิงหาคม 2552
  << โครงการวิจัยปี 50
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved