BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
BMEC Road Show 2016
รายละเอียดข่าว :

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเพื่อบริการชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยมีประชาชนเข้าตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9 แล้ว ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงจะจัดขึ้นอีกครั้งในโครงการ “BMEC Road Show 2016” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนได้จำนวนประมาณ 1,000 ราย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ

วัน เวลา สถานที่จัดงาน

วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

การให้บริการตรวจสุขภาพ

-  ตรวจวัดระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด โดยการเจาะปลายนิ้ว (ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ)

-  ให้บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง (BIA) และวัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

-  ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน โดยการตรวจมวลกระดูก

การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) เช่น

1. เครื่องตรวจสอบการเดิน

2. เครื่องตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน

3. อุปกรณ์แปลงภาพพิมพ์เท้าแฮริสสู่ภาพแรงกดในรูปดิจิตอล

      4. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ขนาดเล็ก

 

1)   


   
วันที่ประกาศ : 21 มิถุนายน 2559
  << ประชาสัมพันธ์
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved