BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียดข่าว :
สถานบริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดการอบรม "สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 3" ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง HB 7802 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดการอบรมสัมมนาตามเอกสารดังแนบ
ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 14 ตุลาคม 2551
  << โครงการวิจัยปี 50
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved