Publish Description

Titleงานวิจัยประยุกต์ด้านเคมีคอมพิวเตอร์แบบจำลองโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์โปรติเนสของไวรัสซาร์สโคโรนา เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการออกแบบสารยับยั้งเชื้อโรคซาร์ส

Volume3

Begining of page1

End of page15

Number

Name of Publicationวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) ปีที่ 2

Year of print2003

Authors Name

  1. Vannajan Sanghiran (Author)